Vitknavel

Scleranthus perennis L.

Fleirårsknavel Flerårig Knavel Vaaleajäsenruoho Perennial Knawel Ausdauernder Knäuel

Vitknavel Beskrivning. Vitknavel är en lågväxt, flerårig, blågrön ört som kan bli drygt en decimeter hög. Stjälken är grenig, uppstigande, ibland med något vedartad bas. Bladen är motsatta och sylformade, stipler saknas. Vitknavel blommar från juni till augusti med blommor som sitter i täta kvastlika knippen. Blommorna är oansenliga, saknar kronblad, och har vanligen tio ståndare. Fodret har fem trubbiga foderflikar med breda vita hinnkanter. Frukten är en liten nöt och sitter innesluten i fodret som vid mognaden har inböjda foderflikar.
Vitknavel har små blommor utan kronblad som ser vita ut genom den breda vita kanten på foderflikarna. Den andra arten i släktet, grönknavel (S. annuus), är vanligen ettårig och har spetsiga, smalt hinnkantade foderflikar vilket gör att blommorna får grönaktig färg.

Vitknavel

Utbredning. Vitknavel är vanlig i södra Sverige men förekommer sparsamt upp till Uppland. Den växer på öppen, torr, gärna sandig mark, i backar och torra ängar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet perennis betyder flerårig, perenn.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Scleranthus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hvitknavelns egendomligt blåaktigt gröna tuvor pryda icke illa barare backar och bryta sig väl mot Hällknoppens rödaktiga och Fetknoppens grönare tuvor, eller mot den sednares gula blommor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/scler/scleper.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg