Bestämningsnyckel

Scleranthus L. - Knavlar

1. Vanligen ettårig. Blommor grågröna, med spetsiga och smalt hinnkantade flikar.
---grönknavel (S. annuus)
1. Flerårig. Blommor vitaktiga, med trubbiga och brett hinnkantade flikar.
---vitknavel (S. perennis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/scler/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg