Sagina L.

Smalnarvar

Beskrivning. Fler- eller sällan ettåriga, små, lågväxta örter. Stjälk tunn, nedliggande eller upprätt. Blad trådsmala eller syllika. Stipler saknas. Blommor ensamma eller i fåblommiga knippen, fyr- eller femtaliga. Foder fribladigt. Kronblad vita, fyra eller fem, helbräddade, saknas ibland. Ståndare fyra, fem eller åtta till tio. Stift fyra eller fem. Frukt en kapsel som öppnar sig med fyra eller fem tänder.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Sagina kommer av latinets sagina (foder, mat) och användes som ett växtnamn redan av Plinius.

Släktet har omkring 25 arter. I Sverige förekommer nio arter, samt hybriden normansnarv (S. x normaniana) som ibland anses vara en egen art. De flesta arterna är oansenliga, en av dem, krypnarv (S. procumbens), är mycket vanlig på kulturmark.

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
dvärgnarv (S. nivalis)
fältnarv (S. ciliata)
hårnarv (S. micropetala)
knutnarv (S. nodosa)
krypnarv (S. procumbens)
stennarv (S. saginoides)
strandnarv (S. maritima)
sylnarv (S. subulata)
tuvnarv (S. caespitosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg