Krypnarv

Sagina procumbens L.

Tunarve Almindelig Firling Rentohaarikko Skammkrækill Procumbent Pearlwort Niederliegendes Mastkraut

Krypnarv

Beskrivning. Krypnarv är en liten, flerårig, ljusgrön ört som bara blir ett par centimeter hög. Stjälkarna är oftast nedliggande och rotar sig vid noderna. Bladen är smala och syllika men saknar färglös uddspets. Krypnarv blommar från maj till september. Blommorna sitter ensamma på långa tunna skaft, de är oansenliga och har vid blomningen fyra utspärrade foderblad men saknar oftast kronblad. Då frukten mognar kröker sig blomskaftet strax under kapseln.
Krypnarv kan förväxlas med flera andra arter i släktet, till exempel sylnarv (S. subulata) som skiljs genom blad med färglös udd, raka blomskaft och blommor med välutvecklade kronblad. Krypnarv En annan art som liknar krypnarv är stennarv (S. saginoides), vilken också har krökta blomskaft, men denna har välutvecklade femtaliga blommor med tio ståndare. Normansnarv (S. x normaniana) anses vara en hybrid mellan stennarv och krypnarv, den skiljer sig från den förra genom att ha endast fem ståndare och från krypnarv genom välutvecklade femtaliga blommor.

Utbredning. Krypnarv är den vanligaste arten i släktet på kulturpåverkad mark. Den förekommer i hela landet och växer på fuktig jord, i åkrar, klippspringor, mellan plattor och i vägkanter. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet procumbens kommer av latinets procumbere (att lägga sig ner) och betyder nedliggande, namnet syftar på växtsättet. Det svenska namnet krypnarv har också använts på arten stennarv (S. saginoides).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/sagipro.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg