Bildgalleri

Dvärgnarv - Sagina nivalis (Lindblad) Fr.


Dvärgnarv

Dvärgnarv

Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet
av dvärgnarv

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/saginiv2.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg