Dvärgnarv

Sagina nivalis (Lindblad) Fr.

Vetenskapliga synonym: S. intermedia Fenzl

Jøkularve Sne-Firling Snækrækill Lumihaarikko Snow Pearlwort

Dvärgnarv

Beskrivning. Dvärgnarv är en mycket liten, flerårig, kal ört som bara blir ett par centimeter hög. Bladen är syllika och har en kort bladudd. Dvärgnarv blommar i juli-augusti med små blommor som vanligen är fyrtaliga och sitter på korta, ofta nedliggande skaft. Kronbladen är vita, smala och nästan lika långa som foderbladen. Blomman har fem eller åtta ståndare. Fruktkapseln blir upp till tre millimeter lång och foderbladen är utspärrade i frukt.
Dvärgnarv kan förväxlas med tuvnarv (S. caespitosa), men den senare är tätt tuvad, har vanligen femtaliga blommor med tio ståndare, breda kronblad, samt ofta något längre kapsel med tilltryckta foderblad.

Dvärgnarv

Utbredning. Dvärgnarv förekommer sparsamt i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på naken fuktig jord, vanligen på högfjäll. Första fynduppgift är från Härjedalen och publicerades av R. F. Fristedt i Botaniska Notiser 1854 (Nordstedt 1920). Flera exemplar insamlade av Fristedt i Härjedalen sommaren 1853 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet nivalis kommer av latinets nivis (snö) och syftar på att arten är en fjällväxt.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Från Nedalsstugan gjordes utvandringar till de väldiga Helagsstötarne, märkvärdiga genom de ofantliga stenrösen, hvilka i deras öfre delar helt och hållet betäcka dem och göra dem torra och sterila. Deras lägre sluttningar äga rikare vegetation. På dessa fjäll anmärktes:...
...Sagina nivalis Fr."

Ur Anteckningar öfver en botanisk resa i Herjeådalen under sommaren 1853 av R. F. Fristedt (Botaniska Notiser 1854)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/saginiv.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg