Hårnarv

Sagina micropetala Rauschert

Vetenskapliga synonym: S. apetala auct., S. apetala Ard. ssp. erecta (Hornem.) F. Herm.

Hårarve Mark-Firling Annual Pearlwort, Common Pearlwort Aufrechtes Mastkraut

Hårnarv Beskrivning. Hårnarv är en liten ettårig ört som kan bli upp till en decimeter hög. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och vanligen greniga från basen. Bladen är smala och har en lång bladudd. Hårnarv blommar från juni till augusti. Blomskaften är långa och raka, efter blomningen blir de vanligen böjda upptill, men rätar senare åter ut sig. Blommorna är oansenliga, fyrtaliga med fyra trubbiga foderblad och fyra ståndare. Kronbladen är vita, mycket små eller saknas ibland helt. Kapseln är längre än fodret och har i frukt utspärrade foderblad.
Hårnarv är mycket lik fältnarv (S. ciliata) och betraktas ibland som en underart av denna, fältnarv skiljs genom sina blommor som har två spetsiga och två trubbiga foderblad som i frukt är upprätta.

Utbredning. Hårnarv är mycket sällsynt och har bara påträffats i Skåne, under flera år betraktades den som utgången men den har nu upptäckts på ett par nya lokaler. Den växer på starkt kulturpåverkad, torr och sandig mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1854 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet micropetala betyder 'med små kronblad' och kommer av grekiskans mikros (liten) och petalon (kronblad).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/sagimic.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg