Strandnarv

Sagina maritima Don

Vetenskapliga synonym: S. carnosula Norman, S. stricta Fr.

Saltarve Strand-Firling Merihaarikko Sea Pearlwort Strand-Mastkraut

Beskrivning. Strandnarv är en ettårig, kal, mörkgrön eller brunaktig ört som bara blir ett par centimeter hög. Stjälkarna är uppstigande eller upprätta och vanligen greniga. Bladen är ganska korta, köttiga och saknar bladudd eller har en mycket kort udd. Strandnarv blommar från juni till september. Blommorna sitter på raka skaft, de är oansenliga och saknar vanligen kronblad, men har fyra trubbiga foderblad, samt fyra ståndare. Fruktkapseln är nästan lika lång som de i frukt upprätta foderbladen.
De två arterna fältnarv (S. ciliata) och hårnarv (S. micropetala) är också ettåriga och har fyrtaliga blommor, men skiljs genom att de har blad med tydlig bladudd. Arten krypnarv (S. procumbens), som också har fyrtaliga blommor, är flerårig och har nedliggande, rotslående stjälkar.

Utbredning. Strandnarv förekommer tämligen allmänt längs kusten i Sydsverige, men finns sällsynt norrut till Uppland. Arten växer på havsstränder. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och syftar på att den växer på havsstränder.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/sagimar.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg