Fältnarv

Sagina ciliata Fr.

Vetenskapliga synonym: S. apetala Ard.

Kronløs Firling Annual Pearlwort, Ciliate Pearlwort Wimper-Mastkraut

Beskrivning. Fältnarv är en liten ettårig ört som kan bli upp till en decimeter hög och som har oansenliga blommor. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och vanligen greniga från basen. Bladen är smala och har en lång bladudd, de nedre bladen är ofta håriga i kanten. Fältnarv blommar från juni till augusti. Blomskaften är långa och raka men blir efter blomningen oftast böjda upptill, för att senare åter räta ut sig. Blommorna är fyrtaliga och har fyra ståndare, de två yttre foderbladen är spetsiga och de två inre är trubbiga. Kronbladen är vita och mycket små eller saknas ibland helt. Kapseln är längre än foderbladen som är upprätta i frukt.
Fältnarv är mycket lik hårnarv (S. micropetala), men den senare har fyra trubbiga foderblad som är utspärrade i frukt. Arten strandnarv (S. maritima) skiljs genom blad utan eller med mycket kort udd.

Utbredning. Fältnarv är sällsynt och är bara funnen i Skåne. Den växer på naken, vanligen sandig mark. Arten har minskat och är numera känd bara från ett fåtal platser. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ciliata kommer av latinets cilium (kanthår) och syftar på att de nedre bladen ofta är håriga längs kanterna.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/sagicil.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg