Tuvnarv

Sagina caespitosa (J. Vahl.) Lange

Vetenskapliga synonym: S. nivalis auct.

Stuttarve Tue-Firling Fjallkrækill

Tuvnarv

Beskrivning. Tuvnarv är en flerårig, mycket liten, kal och grågrön ört som bildar täta tuvor av flera små bladrosetter. Den blir oftast bara tre centimeter hög. Bladen är korta och syllika med en kort bladudd. Tuvnarv blommar i augusti med små vita blommor som har tio ståndare. Blommorna är vanligen femtaliga och sitter på korta skaft. Kronbladen är breda och något längre än foderbladen. Kapseln är drygt tre millimeter lång och har i frukt tilltryckta foderblad.
Tuvnarv kan förväxlas med dvärgnarv (S. nivalis), men den senare har vanligen fyrtaliga blommor med smalare kronblad som är något kortare än foderbladen, färre ståndare, samt vanligen något kortare kapsel med i frukt utspärrade foderblad.

Tuvnarv

Utbredning. Tuvnarv förekommer sällsynt i de norra fjälltrakterna, i Lule Lappmark och Torne Lappmark. Den växer på fuktig kalkrik mark i högfjällsområdena. Första fynduppgift är från Ripanes, Torne Lappmark och publicerades i Botaniska Notiser 1852 i uppsatsen Hrr Fristedts och Björnströms resa i Torneå Lappmark (Nordstedt 1920). Exemplar insamlade av R. F. Fristedt och F. Björnström på fjället Ripanes finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet caespitosa kommer av latinets cespes (tuva) och syftar, liksom det svenska namnet, på att arten växer i tuvor.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Sagina

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"De märkvärdigaste växterna som (såvidt de resande hittills känna) under resan påträffades och insamlades voro:
...på Ripanes: Hierochloe alpina och Salix polaris; nedanför samma fjell: Rhododendron lapponicum (redan gången i frukt), Sagina nivalis, Alsine stricta och Chamæorchis alpina."

Ur Hrr Fristedts och Björnströms resa i Torneå Lappmark (Botaniska Notiser 1852)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/sagicae.html
Senaste uppdatering: 28 maj 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg