Bestämningsnyckel

Sagina L. - Smalnarvar

1. Kronblad minst dubbelt så långa som foderbladen.
---knutnarv (S. nodosa)
1. Kronblad kortare eller ungefär lika långa som foderbladen, saknas ibland helt.
---2

2. Ettåriga örter utan bladrosett. Blommor fyrtaliga.
---3
2. Fleråriga örter med bladrosett. Blommor fyr- eller femtaliga.
---5

3. Blad utan eller med mycket kort bladudd.
---strandnarv (S. maritima)
3. Blad med lång bladudd.
---4

4. Foderblad upprätta i frukt, de två yttre spetsiga och de två inre trubbiga.
---fältnarv (S. ciliata)
4. Foderblad utspärrade i frukt, trubbiga.
---hårnarv (S. micropetala)

5. Kronblad mycket små eller saknas.
---krypnarv (S. procumbens)
5. Kronblad ungefär lika långa som foderbladen.
---6

6. Blommor fyrtaliga, med fem eller åtta ståndare.
---dvärgnarv (S. nivalis)
6. Blommor femtaliga, med tio ståndare.
---7

7. Blad med tydlig färglös uddspets. Sydlig art.
---sylnarv (S. subulata)
7. Blad utan eller med kort bladudd. Nordliga arter.
---8

8. Tätt tuvad, nedliggande grenar ej rotslående. Blom- och fruktskaft korta.
---tuvnarv (S. caespitosa)
8. Mattbildande, nedliggande grenar rotar sig vid noderna. Blom- och fruktskaft långa.
---stennarv (S. saginoides)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sagin/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg