Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link

Klippnejlikor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt eller nedliggande till uppstigande. Blad linjära, spetsiga, ibland nästan barrlika, kant helbräddad. Blommor samlade i täta eller glesa knippen. Foder sambladigt, hinnlikt, med hylsblad. Krona utan bikrona, rosa, kronblad urnupna. Ståndare tio. Stift två. Frukt en kapsel som öppnar sig med fyra tänder.
Kromosomtal: 2n=30 (hylsnejlika), 2n=60 (klippnejlika).

Etymologi. Släktnamnet Petrorhagia kommer av grekiskans petros (sten, klippa) och rhagas (spricka).

Släktet har 28 arter. I Sverige förekommer bara arterna hylsnejlika (P. prolifera) och klippnejlika (P. saxifraga).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
hylsnejlika (P. prolifera)
klippnejlika (P. saxifraga)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/petro/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg