Klippnejlika

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Vetenskapliga synonym: Dianthus saxifragus L., Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy, Tunica saxifraga (L.) Scop.

Fjeld-Knopnellike Tunicflower Steinbrech-Felsennelke

Beskrivning. Klippnejlika är en flerårig ört som kan bli drygt tre decimeter hög. Stjälken är nedliggande till uppstigande och rikt grenig. Bladen är smala, spetsiga och barrlika. Klippnejlika blommar i maj-juni med ganska små rosa blommor som sitter i yviga blomställningar. Hylsbladen är korta, vitaktiga och hinnlika. Fruktkapseln är äggformad och öppnar sig med fyra tänder.
Klippnejlika kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, hylsnejlika (P. prolifera), är ettårig, har en stjälk som är ogrenad eller med få grenar, blommor i täta knippen, samt brunaktiga hylsblad.

Utbredning. Klippnejlika förekommer sällsynt i Sydsverige. Den växer på torr och öppen mark. Arten hör ursprungligen hemma i Mellan- och Sydeuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Kalmar, Småland och publicerades av F. R. Aulin i Svensk Botanisk Tidskrift år 1914 (Hylander 1971). Aulin hittade arten redan år 1890 vid stranden nedanför slottet, ett exemplar insamlat av honom i juli samma år finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet saxifraga kommer av latinets saxum (sten) och frangere (bryta, bräcka). Namnet används också som vetenskapligt namn på släktet bräckor (Saxifraga). Det svenska namnet klippnejlika skall inte förväxlas med knippnejlika (Dianthus armeria).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Petrorhagia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tunica Saxifraga Scop. (Europa) Sm. Kalmar, stranden nedom slottet, juli 90."

Ur Anteckningar till Sveriges adventivflora av F. R. Aulin (Svensk Botanisk Tidskrift 8, 1914)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/petro/petrsax.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg