Hylsnejlika

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Vetenskapliga synonym: Dianthus prolifer L., Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, Tunica prolifera (L.) Scop.
Svenska synonym: knoppnejlika

Knoppnellik Almindelig Knopnellike Proliferous Pink Sprossende Felsennelke

Hylsnejlika Beskrivning. Hylsnejlika är en styvt upprätt ettårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är ogrenad eller med få grenar. Bladen sitter motsatta och är långsmala, spetsiga och vanligen mer än dubbelt så långa som breda. Hylsnejlika blommar från juni till augusti med små rosa blommor. Blommorna sitter samlade i ett fåblommigt huvudlikt knippe i toppen av stjälken. Blomknippet är omgivet av stora, brunaktiga, hinnlika hylsblad och bara en blomma i taget är utslagen. Frukten är en äggrund kapsel som öppnar sig med fyra tänder.
Hylsnejlika kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, klippnejlika (P. saxifraga), är flerårig, rikt grenig och har blommor som sitter i yviga blomställningar.

Hylsnejlika

Utbredning. Hylsnejlika förekommer sällsynt i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer på sandiga, kalkrika marker. Första fynduppgift är från Lilla Karlsö och publicerades av Linné år 1761 (Nordstedt 1920). Linnés typexemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Hylsnejlika

Etymologi. Artnamnet prolifera kommer av latinets proles (frukt) och ferre (bära). Det svenska namnet hylsnejlika syftar på de stora hylsbladen som omger blomknippet.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Petrorhagia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är funnen på lilla Carlsöen wid Gottland. Är oansenlig, och icke känd för någon nytta, utom den at Kor och Får äta den."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/petro/petrpro.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg