Bestämningsnyckel

Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link - Klippnejlikor

1. Ettårig. Stjälk ogrenad eller med få grenar. Blommor få, huvudlikt gyttrade.
---hylsnejlika (P. prolifera)
1. Flerårig. Stjälk rikt grenig. Blommor talrika, i yvig blomställning.
---klippnejlika (P. saxifraga)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/petro/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg