Bestämningsnyckel

Caryophyllaceae - Nejlikväxter

1. Foder tydligt sambladigt.
---2
1. Foder fribladigt eller skenbart fribladigt, foderblad ibland sammanväxta vid basen.
---9

2. Blommor en- eller tvåkönade. Stift tre eller fem, saknas hos hanblommor.
---3
2. Blommor tvåkönade. Stift två.
---5

3. Foder djupt flikat, foderflikar längre än fodertuben.
---klättar (Agrostemma) - 1 art: klätt (A. githago)
3. Foder grunt flikat, foderflikar tydligt kortare än fodertuben.
---4

4. Fruktkapseln öppnar sig med fem tänder. Stift fem.
---gökblomster (Lychnis) - 3 arter: bestämningsnyckel
4. Fruktkapseln öppnar sig med sex eller tio tänder. Stift tre eller fem, saknas hos hanblommor.
---glimmar (Silene) - 14 arter: bestämningsnyckel

5. Foder vid basen med hylsblad.
---6
5. Foder utan hylsblad.
---7

6. Foder hinnartat.
---klippnejlikor (Petrorhagia) - 2 arter: bestämningsnyckel
6. Foder grönt, örtartat.
---nejlikor (Dianthus) - 6 arter: bestämningsnyckel

7. Foder med fem tydliga vingkantade åsar.
---åkernejlikor (Vaccaria) - 1 art: åkernejlika (V. hispanica)
7. Foder utan vingkantade åsar.
---8

8. Foder grönt, utan hinnkanter mellan foderflikarna. Krona med bikrona.
---såpnejlikor (Saponaria) - 1 art: såpnejlika (S. officinalis)
8. Foder med vita hinnkanter mellan foderflikarna. Krona utan bikrona.
---slöjor (Gypsophila) - 4 arter: bestämningsnyckel

9. Frukt en nöt eller enfröig kapsel. Stift två, sällan tre men då alla blad strödda.
---10
9. Frukt en kapsel, frön flera. Stift tre till fem, åtminstone nedre blad motsatta.
---13

10. Stift tre, alla blad strödda.
----skoremmar (Corrigiola) - 1 art: skorem (C. litoralis)
10. Stift två, åtminstone nedre blad motsatta.
----11

11. Blad utan stipler. Kronblad saknas.
----knavlar (Scleranthus) - 2 arter: bestämningsnyckel
11. Blad med stipler. Kronblad små.
----12

12. Foderblad vita, svampaktigt uppsvällda, med uddspets.
----glimmerörter (Illecebrum) - 1 art: glimmerört (I. verticillatum)
12. Foderblad gröna, ej uppsvällda, trubbiga.
----knytlingar (Herniaria) - 1 art: knytling (H. glabra)

13. Blad mycket smala, trådformade eller syllika.
----14
13. Blad platta, ej trådformade eller syllika.
----17

14. Stift tre. Fruktkapseln öppnar sig med tre tänder.
----15
14. Stift fyra eller fem. Fruktkapseln öppnar sig med fyra eller fem tänder.
----16

15. Blad med hinnlika stipler. Kronblad rosa.
----rödnarvar (Spergularia) - 3 arter: bestämningsnyckel
15. Blad utan stipler. Kronblad vita eller rödlätta.
----nörlar (Minuartia) - 4 arter: bestämningsnyckel

16. Blad med hinnlika stipler. Ettårig. Kronblad vita.
----spärglar (Spergula) - 2 arter: bestämningsnyckel
16. Blad utan stipler. Flerårig eller sällan ettårig. Kronblad vita eller saknas.
----smalnarvar (Sagina) - 9 arter: bestämningsnyckel

17. Kronblad grunt till djupt kluvna eller saknas.
----18
17. Kronblad hela.
----21

18. Stift tre.
----19
18. Stift fyra eller fem.
----20

19. Kronblad grunt kluvna.
----lapparv (Cerastium cerastoides)
19. Kronblad vanligen kluvna nästan till basen, minst kluvna till hälften.
----stjärnblommor (Stellaria) - 13 arter: bestämningsnyckel

20. Kronblad kluvna nästan till basen.
----sprödarvar (Myosoton) - 1 art: sprödarv (M. aquaticum)
20. Kronblad grunt tvåkluvna.
----arvar (Cerastium) - 13 arter: bestämningsnyckel

21. Blommor i toppställd flock. Blommor tvåkönade. Ståndare tre.
----fågelarvar (Holosteum) - 1 art: fågelarv (H. umbellatum)
21. Blommor ensamma. Blommor en- eller tvåkönade. Ståndare tio, saknas hos honblommor.
----22

22. Blad köttiga. Blommor ofta enkönade. Fruktkapseln öppnar sig med tre valvler.
----saltarvar (Honckenya) - 1 art: saltarv (H. peploides)
22. Blad ej köttiga. Blommor tvåkönade. Fruktkapseln öppnar sig med sex tänder.
----23

23. Frön blanka, med bihang.
----skogsnarvar (Moehringia) - 2 arter: bestämningsnyckel
23. Frön matta, utan bihang.
----narvar (Arenaria) - 5 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg