Sprödarv

Myosoton aquaticum (L.) Moench.

Vetenskapliga synonym: Malachium aquaticum (L.) Fr., Stellaria aquatica (L.) Scop.

Sprøarve Kløvkrone Vata Water Chickweed Wasserdarm

Sprödarv Beskrivning. Sprödarv är en flerårig, men oftast kortlivad, körtelhårig ört som kan bli nästan fem decimeter hög. Stjälkarna är veka och spröda, nedliggande till uppstigande, och har motsatta blad. Bladen är spetsigt äggrunda och har ofta vågiga kanter, de övre bladen är oskaftade. Sprödarv blommar i juli-augusti med vita blommor som sitter i glesa knippen. Foderbladen har breda hinnkanter och kronbladen är vita och kluvna nästan till basen. Sprödarv Blommorna har fem stift, vilket skiljer dem från arter i släktet stjärnblommor (Stellaria). Frukten är en äggrund kapsel som öppnar sig med fem tvåkluvna tänder.
Sprödarv är mest lik lundarv (Stellaria nemorum), men den senare har blommor med bara tre stift och en kapsel som öppnar sig med sex tänder.

Sprödarv Utbredning. Sprödarv förekommer i södra och mellersta Sverige, den saknas helt i vissa landskap, men är ganska vanlig i kalkrika områden. Den växer på fuktiga marker, till exempel på stränder, diken och på kulturmark, ofta där marken hålls öppen av kreaturstramp. Arten är konkurrenssvag och växer vanligen på naken jord, den försvinner ofta från växtplatsen om vegetationen sluter sig. Första fynduppgift publicerades år 1745 av Linné (Nordstedt 1920).

Sprödarv Etymologi. Artnamnet aquaticum kommer av latinets aqua (vatten) och syftar på att den ofta växer vid vatten. Det svenska namnet sprödarv syftar på den spröda och bräckliga stjälken.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Myosoton

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/myoso/myosaqu.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg