Moehringia L.

Skogsnarvar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar nedliggande till upprätta. Blad motsatta, oskaftade eller kort skaftade, äggrunda, trubbiga eller spetsiga, en- eller trenerviga, med korta hår i kanten. Stipler saknas. Blommor femtaliga, på skaft från grenspetsarna eller de övre bladvecken. Foderblad fria. Kronblad vita, helbräddade. Stift tre. Ståndare tio. Frukt en rund kapsel som öppnar sig med sex tänder. Frön blanka, med oljerikt bihang, myrspridda.
Kromosomtal: 2n=24 (skogsnarv), 2n=c. 52 (ryssnarv).

Övrigt. Arterna fördes tidigare till släktet narvar (Arenaria), de senare skiljs genom frön utan bihang.

Etymologi. Släktet Moehringia är uppkallat efter den tyske botanisten Paul Heinrich Georg Moehring (1710-1792).

Släktet har omkring 25 arter. Bara två arter, ryssnarv (M. lateriflora) och skogsnarv (M. trinervia), förekommer i Sverige.

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
ryssnarv (M. lateriflora)
skogsnarv (M. trinervia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/moehr/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg