Skogsnarv

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

Vetenskapliga synonym: Arenaria trinervia L.

Maurarve Almindelig Skovarve Lehtoarho Three-nerved Sandwort Dreinervige Nabelmiere

Skogsnarv Beskrivning. Skogsnarv är en ettårig ört med slaka, nedliggande till nästan upprätta stjälkar som kan bli nästan tre decimeter höga. Bladen sitter motsatta och är kortskaftade. Bladskivan är äggrund, spetsig och trenervig med hårig kant. Skogsnarv blommar från maj till juli med oansenliga blommor som sitter på långa skaft från bladvecken eller grenspetsarna. Blommorna har tre stift och korta vita kronblad som är tydligt kortare än foderbladen. Foderbladen är långa, spetsiga och hinnkantade. Frukten är en rund kapsel som öppnar sig med sex tänder. Fröna har ett oljerikt bihang och sprids med myror.
Vegetativt är skogsnarv ganska lik Trenerviga blad våtarv (Stellaria media), men den senare har otydliga bladnerver och ensidigt hårig stjälk. I blom skiljs den lätt genom djupt tvåkluvna kronblad. Den andra arten i släktet skogsnarvar (Moehringia), den sällsynta ryssnarven (M. lateriflora), är flerårig och har oskaftade ennerviga blad och kronblad som är längre än foderbladen.

Skogsnarv

Utbredning. Skogsnarv förekommer allmänt i södra och mellersta Sverige, men är påträffad ända upp i fjälltrakterna. Arten växer vanligen på fuktig skogsmark, stigar, skuggiga berghällar, men ibland även på kulturmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet trinervia kommer av latinets tres (tre) och nervus (tråd, nerv), namnet betyder trenervig och syftar på bladen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Moehringia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Skogsnarven älskar, såsom dess namn antyder, skogarnes skugga, och den bosätter sig gerna på bara ställen under träd, stundom t. o. m. på multnande trädstubbar, och alltid kläder den bra med sin glada grönska."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/moehr/moehtri.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg