Ryssnarv

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

Vetenskapliga synonym: Arenaria lateriflora L.

Russearve Russisk Skovarve Laaksoarho

Beskrivning. Ryssnarv är en flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Den har krypande jordstammar och bildar ofta bestånd. Stjälkarna är upprätta och har motsatta, oskaftade blad. Bladen är äggrunda till elliptiska, trubbiga och ennerviga, bladkanten är hårig. Ryssnarv blommar i juli-augusti med vita blommor som sitter på långa skaft från grenspetsarna eller de övre bladvecken. Blommorna har tre stift och de helbräddade kronbladen är dubbelt så långa som foderbladen. Fruktkapseln är rund och öppnar sig med sex tänder. Fröna har ett oljerikt bihang och sprids av myror.
Den andra arten i släktet, skogsnarv (M. trinervia), är ettårig och har kortskaftade trenerviga blad, samt kronblad som är kortare än foderbladen.

Utbredning. Ryssnarv är sällsynt och förekommer bara vid kusten i norra Norrbotten. Arten växer på fuktig gräsmark, ofta i gläntor i skogen. Första fynduppgift är från Seskarön i Norrbotten och publicerades av J. A. Z. Brundin i Botaniska Notiser 1903 (Nordstedt 1920). Brundin skriver att han hittade arten sommaren 1900 och i Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns flera exemplar som är insamlade av honom i juli detta år. Ett av dessa exemplar kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet lateriflora betyder 'med sidoställda blommor' och kommer av latinets lateralis (på sidan) och flos (blomma).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Moehringia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den förstnämnda af dessa växter [ryssnarv], hvars förekomst i Sverige hittills ej anmärkts, påträffade jag sommaren 1900 på Seskar-ön, den största af öarna i skärgården mellan Luleå och Haparanda. Jag fann den endast å en lokal, belägen ungefär midt på öns västsida några 10-tal meter från stranden, där den växte i granskog tillsammans med Trientalis europæa, Vaccinium myrtillus, Pyrola-arter m. fl."

Ur Om förekomsten af Moehringia lateriflora L. och Cassandra calyculata (L.) Don i Sverige av J. A. Z. Brundin (Botaniska Notiser 1903)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/moehr/moehlat.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg