Minuartia Loefl.

Nörlar

Beskrivning. Fler- eller sällan ettåriga, tuvade örter. Stjälkar uppstigande eller upprätta. Blad trådsmala eller syllika. Stipler saknas. Blommor ensamma eller få tillsammans i glesa knippen, blomskaft kala eller körtelhåriga. Foderblad fem, fria. Kronblad fem, vita eller rödlätta, helbräddade. Ståndare tio. Stift tre. Frukt en kapsel som öppnar sig med tre tänder. Frön med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=24 (rödnörel), 2n=26 (fjällnörel), 2n=30 (raknörel), 2n=46 (sandnörel).

Övrigt. Släktet nörlar känns igen på sina smala blad och på att antalet stift är färre än foderbladen. De liknar mest smalnarvar (Sagina), men dessa är oftast spädare, mer småväxta och har lika många stift som foderblad. Släktet narvar (Arenaria) skiljs genom att fröna saknar bihang.

Etymologi. Släktnamnet Minuartia hedrar den spanske botanisten Juan Minuart (1693-1769).

Släktet har omkring 100 arter. I Sverige förekommer fyra arter, vanligast är de två fjällväxterna fjällnörel (M. biflora) och raknörel (M. stricta).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
fjällnörel (M. biflora)
raknörel (M. stricta)
rödnörel (M. rubella)
sandnörel (M. viscosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/minua/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg