Raknörel

Minuartia stricta (Sw.) Hiern

Vetenskapliga synonym: Alsine stricta (Sw.) Wahlenb., Spergula stricta Sw.

Grannarve Rank Norel Tunturinätä Móanóra Teesdale Sandwort Steife Miere

Raknörel Beskrivning. Raknörel är en liten och späd, kal, ganska tätt tuvad, flerårig fjällväxt med långa raka blomskaft. Bladen är trådsmala och trubbiga med en otydlig nerv. Raknörel blommar i juli-augusti med vita blommor som sitter ensamma på långa kala blomskaft som ofta är mörkare än bladen. Blommorna är femtaliga och har tre stift. Foderbladen är spetsiga och otydligt trenerviga. Kronbladen är vita, hela och något längre än fodret.
Raknörel skiljs från alla andra små nejlikväxter (Caryophyllaceae) på sina hela kronblad och långa kala blomskaft. Två av de andra nörelarterna, fjällnörel (M. biflora) och rödnörel (M. rubella), förekommer också i fjälltrakterna men skiljs bland annat genom kortare, körtelhåriga blomskaft.

Utbredning. Raknörel är mindre allmän på frisk, örtrik mark i kalkrika fjälltrakter, från Härjedalen till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades av Swartz, arten var då ny för vetenskapen och han beskrev den som Spergula stricta i Kongliga Vetenskapsacademiens Nya Handlingar 1799 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet stricta kommer av latinets strictus (rak) och syftar på de långa raka blomskaften. Swartz skriver själv i sin originalbeskrivning att namnet "är taget af Blomstänglarnes rakhet, och styfva utseende".

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Minuartia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Till slut af desse anmärkningar får jag beskrifva ett nytt species af Spergula, som jag funnit i Luleå Lappmarks fjällar, hvilket, ehuru det liknar både S. subulata och saginoides, utaf följande på vanligt språk författade beskrifning bevises vara ifrån bägge ostridigt särskildt."

Ur Botaniske Anmärkningar; samt Beskrifning på en Svensk och hittils okänd SPERGULA stricta av Olof Swartz (Kongliga Vetenskapsacademiens Nya Handlingar 1799)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/minua/minustr.html
Senaste uppdatering: 26 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg