Fjällnörel

Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.

Vetenskapliga synonym: Alsine biflora (L.) Wahlenb.

Tuvearve Toblomstret Norel Lapinnätä Fjallanóra

Fjällnörel

Beskrivning. Fjällnörel är en liten och lågväxt, flerårig ört som bli upp till en decimeter hög och som växer i lösa ljusgröna tuvor. Stjälkarna är körtelhåriga och nedliggande till uppstigande. Bladen är trådsmala och trubbiga med en otydlig nerv. Fjällnörel blommar i juli-augusti, blommorna är små, femtaliga och sitter oftast parvis på korta körtelhåriga skaft. Foderbladen är trubbiga och har tre nerver, kronbladen är vita och en och en halv gång så långa som fodret. Blommorna har tre stift.
Fjällnörel Fjällnörel liknar mest rödnörel (M. rubella), men den senare har blad med tydliga nerver, spetsiga foderblad, samt ofta rödlätta kronblad som är kortare än foderbladen.

Fjällnörel

Utbredning. Fjällnörel är en fjällväxt som förekommer från Härjedalen till Torne Lappmark. Den är ganska vanlig på grusiga sluttningar, klippor och rasbranter på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades av Linné i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet biflora kommer av latinets bi- (två) och flos (blomma), namnet betyder tvåblommig och syftar på att blommorna ofta sitter parvis.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Minuartia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/minua/minubif.html
Senaste uppdatering: 7 november 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg