Lychnis L.

Gökblomster

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, ibland klibbig under bladfästet. Blad långsmala, oskaftade. Stipler saknas. Blommor i knippen i toppen av stjälken. Foder sambladigt, tionervigt. Kronblad rosa eller rosaröda, sällan vita, hela, kluvna eller fyrflikiga, ofta med bikrona. Ståndare tio. Stift fem. Frukt en kapsel som öppnar sig med fem tänder.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Lychnis kommer av grekiskans lychnos (lampa). Namnet användes redan av Theofrastos, 300 f. Kr, om en växt med lysande blommor.

Släktet har 35 arter. I Sverige förekommer de tre arterna gökblomster (L. flos-cuculi), fjällnejlika (L. alpina) och tjärblomster (L. viscaria).
Flera andra arter odlas som prydnadsväxter och kan ibland förvildas, till exempel brinnande kärlek eller studentnejlika (L. chalcedonica) som har röda blommor, och de två rosablommiga, grått filthåriga arterna purpurklätt (L. coronaria) och jupitersblomster (L. flos-jovis).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
fjällnejlika (L. alpina)
gökblomster (L. flos-cuculi)
tjärblomster (L. viscaria)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/lychn/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg