Tjärblomster

Lychnis viscaria L.

Vetenskapliga synonym: Silene viscaria (L.) K. Jess., Viscaria viscosa Asch., V. vulgaris Röhl.
Svenska synonym: tjärlysa

Tjæreblom Tjærenellike Mäkitervakko Sticky Catchfly Pechnelke

Tjärblomster

Beskrivning. Tjärblomster är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög och som ofta växer i tuvor. Stjälken är fåbladig och har vid basen en rosett av lansettlika mörkgröna blad. Det mest typiska för tjärblomster är att stjälkarna är klädda med ett mörkt, tjärliknande, klibbigt ämne under bladfästena. Bladen sitter motsatta och är smalt lansettlika. Tjärblomster blommar från maj till juli med mörkt rosaröda blommor som sitter i klaselika ganska glesa knippen, ofta mer eller mindre ensidigt vända i toppen av stjälken. Kronbladen är vanligen hela. Fruktkapseln öppnar sig med fem tänder.
Tjärblomster Arten fjällnejlika (L. alpina) liknar tjärblomster men är lågväxt, vanligen bara upp till två decimeter hög, har tätare blomställning, samt stjälkar som inte är klibbiga. De två arterna kan korsa sig om de växer tillsammans. En annan snarlik art är rosenglim (Silene armeria), den har samma blomfärg och har även något klibbiga stjälkar, men är ettårig och har blågröna blad.

Tjärblomster

Utbredning. Tjärblomster är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp i Torne Lappmark. Den växer på öppna, soliga marker, till exempel på torrbackar och i vägkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Tjärblomster

Etymologi. Artnamnet viscaria kommer av latinets viscum (lim) och syftar på de klibbiga stjälkarna. Viscum är också det vetenskapliga namnet på släktet mistlar (Viscum). Svenska namnet tjärblomster anknyter också till det tjärliknande klibbiga 'limmet' under bladfästena.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Lychnis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tjärlysan utmärker sig särdeles genom den nästan tjärlika klibbighet, som stjelken utsvettar, och hvarpå mindre insekter, som ämna sig upp till blommorna, icke sällan fastna, hvadan också växten utom Tjärblomma, Tjärört kallats både Beckblomster och Flugfånga."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/lychn/lychvis.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg