Gökblomster

Lychnis flos-cuculi L.

Vetenskapliga synonym: Coronaria flos-cuculi A. Braun, Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet
Svenska synonym: göklysa

Hanekam Trævlekrone Käenkukka Ragged-Robin Kuckuckslichtnelke

Gökblomster Beskrivning. Gökblomster är en ganska spenslig, högväxt ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är ofta något klibbig under lederna och har motsatta smala blad som är kala eller håriga. Gökblomster blommar i juni-juli med vanligen rosa blommor som sitter i glesa knippen. Kronbladen är djupt fyrflikade, oftast rosa men kan ibland vara vita. Fruktkapseln öppnar sig med fem tänder och sitter innesluten i det tionerviga fodret.
Gökblomster Gökblomster känns lätt igen på sina stora rosa blommor med djupt fyrflikade kronblad. De båda andra arterna i släktet, tjärblomster (L. viscaria) och fjällnejlika (L. alpina), har hela eller tvåkluvna kronblad.

Gökblomster Utbredning. Gökblomster är vanlig i Syd- och Mellansverige men förekommer också sällsynt längre norrut. Den växer på fuktig mark, till exempel i diken och fuktängar. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus Plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Gökblomster Etymologi. Artnamnet flos-cuculi betyder gökblomma eller gökblomster och kommer av latinets flos (blomma) och cuculus (gök). Växten är ofta besökt av spottstritarnas larver som är inklädda med skum, i folkmun kallades skumsamlingarna för gökspott och en del författare anser att detta givit upphov till namnet gökblomster.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Lychnis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/lychn/lychflo.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg