Illecebrum L.

Glimmerörter

Beskrivning. Små, ettåriga, kala örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, ofta rödaktig. Blad motsatta, omvänt äggrunda med helbräddad kant. Stipler hinnartade. Blommor i små knippen i bladvecken. Foderblad fria, vita, svampaktiga, med uddspets. Kronblad syllika, mindre än foderbladen, vita. Ståndare fem. Stift två. Frukt en enfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=10.

Etymologi. Släktnamnet Illecebrum kommer av latinets illicium (lockmedel).

Släktet har bara en art, glimmerört (I. verticillatum).

Familj: Caryophyllaceae

Art:
glimmerört (I. verticillatum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/illec/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg