Glimmerört

Illecebrum verticillatum L.

Svenska synonym: broskbägare, broskfoderört

Bruskbeger Bruskbæger Rustokki Coral-necklace Knorpelkraut

Glimmerört Beskrivning. Glimmerört är en liten, ettårig, kal ört som bara blir upp till två decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande, ofta rödaktiga och har motsatta blad och hinnaktiga stipler. Bladen är små, upp till en halv centimeter långa och omvänt äggrunda med helbräddad kant. Glimmerört Glimmerört blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter kranslikt i bladvecken. Blommorna domineras av de vita, svampaktiga foderbladen som är tydligt uddspetsade. Kronbladen är syllika, vita och mindre än foderbladen. Frukten är en liten enfröig kapsel.
Glimmerört kan knappast förväxlas med andra arter.

Glimmerört Utbredning. Glimmerört är mycket sällsynt eller tillfällig och har bara påträffats i ett par landskap i södra och mellersta Sverige. Arten växer på öppen, fuktig och sandig mark. Första fynduppgift är från Essviken i Medelpad och publicerades i Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1885 av L. M. Neuman (Hylander 1971).

Glimmerört Etymologi. Artnamnet verticillatum betyder kransställd och syftar på att blommorna sitter kranslikt i bladvecken.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Illecebrum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/illec/illever.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg