Holosteum L.

Fågelarvar

Beskrivning. Lågväxta, ettåriga örter. Stjälk vanligen upprätt, kal eller körtelhårig, grenad från basen. Blad blågröna, spetsiga, kala. Rosettblad avsmalnande mot basen, stjälkblad elliptiska. Stipler saknas. Blommor långskaftade, i flock. Foderblad fem, fria. Kronblad fem, vita, i spetsen oregelbundet tandade. Ståndare vanligen tre till fem. Stift tre. Frukt en cylindrisk kapsel, som öppnar sig med sex tänder. Fruktskaft nedböjda då frukterna är unga, senare upprätta.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Släktet känns igen på att blommorna sitter i flock och att kronbladen är hela med tandad spets.

Etymologi. Släktnamnet Holosteum kommer av grekiskans holos (hel) och osteon (ben) och betyder 'helt av ben'. Namnet användes som ett växtnamn redan av Dioskorides.

Släktet har tre eller fyra arter varav en, fågelarv (H. umbellatum), förekommer i Sverige.

Familj: Caryophyllaceae

Art:
fågelarv (H. umbellatum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/holos/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg