Herniaria L.

Knytlingar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, mattformigt växande örter. Stjälkar nedliggande, greniga, korthåriga eller kala. Blad motsatta, men i övre delen ofta med ena bladet reducerat, smalt äggrunda, omkring fem millimeter långa, gulgröna. Stipler hinnartade. Blommor i huvudlika knippen i bladvecken, en- eller tvåkönade. Foder femflikigt, kalt. Kronblad små, sylformiga, kortare än fodret, vita. Ståndare fem. Stift två. Frukt en nöt, innesluten i fodret.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Herniaria kommer av latinets hernia (bråck), vilket anses syfta på dess användning som läkeväxt (Odhner 1963).

Släktet har 48 arter varav en, knytling (H. glabra), förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också arterna gråknytling (H. cinerea), luddknytling (H. hirsuta) och ryssknytling (H. polygama) påträffas.

Familj: Caryophyllaceae

Art:
knytling (H. glabra)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/herni/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg