Knytling

Herniaria glabra L.

Svenska synonym: vanlig knytling

Brokkurt Brudurt Ketotyräruoho, Tyräruoho Smooth Rupturewort Kahles Bruchkraut

Knytling Beskrivning. Knytling är en ett- till flerårig, vid marken horisontellt utbredd, gulgrön ört med oansenliga grönaktiga blommor. Stjälkarna är nedliggande, greniga och korthåriga eller kala, de har motsatta blad men i övre delen är ofta det ena bladet reducerat, stiplerna är hinnartade. Bladen är smalt äggrunda och omkring fem millimeter långa. Knytling blommar från juni till september. Blommorna är mycket små och sitter i huvudlika knippen i bladvecken. Fodret är kalt. Kronbladen är vita, sylformade och betydligt mindre än fodret. Frukten är en nöt som sitter innesluten i fodret.
Knytling Knytling känns igen på sin litenhet, sitt mattformiga växtsätt och sin gulgröna färg. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Knytling

Utbredning. Knytling är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på öppen, sandig eller grusig mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Knytling

Användning. Knytling har förr använts som läkeväxt, bland annat mot bråck.

Etymologi. Artnamnet glabra kommer av latinets glaber (kal, glatt).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Herniaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Knytlingen är visserligen både till blommor och blad högst oansenlig, men de små rosetter den bildar - icke sällan på bara sanden eller gruset - sakna icke en viss täckhet. Oaktadt sin obetydlighet var växten fordom icke utan anseende som läkeört; den berömdes såväl i vattsot (emedan den är starkt uretisk), som vid färska sår och bråck."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/herni/herngla.html
Senaste uppdatering: 17 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg