Gypsophila L.

Slöjor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig, kal eller hårig. Blad linjära till ovala. Stipler saknas. Blommor i knippen i mångblommiga yviga knippen, eller i glesa eller täta kvastlika ställningar. Foder sambladigt, klockformat, femflikat med vita hinnkanter mellan flikarna, utan basala hylsblad. Kronblad hela, vita eller rödaktiga, utan bikrona. Ståndare tio. Stift två. Frukt en kapsel som öppnar sig med fyra tänder.
Kromosomtal: 2n=34.

Etymologi. Släktnamnet Gypsophila kommer av grekiskans gypsos (gips, krita) och filos (tycka om), vilket betyder 'växer på krita'.

Släktet har 150 arter varav två, såpört (G. fastigiata) och grusnejlika (G. muralis), förekommer vilda i Sverige. Flera utländska arter kan påträffas tillfälligt, bland annat de odlade arterna sommarslöja (G. elegans) och brudslöja (G. paniculata).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
brudslöja (G. paniculata)
grusnejlika (G. muralis)
sommarslöja (G. elegans)
såpört (G. fastigiata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/gypso/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg