Bestämningsnyckel

Gypsophila L. - Slöjor

1. Ettårig.
---2
1. Flerårig.
---3

2. Blommor små, kronblad rosa.
---grusnejlika (G. muralis)
2. Blommor stora, kronblad vita.
---sommarslöja (G. elegans)

3. Blomställning tät.
---såpört (G. fastigiata)
3. Blomställning stor, gles, yvig.
---brudslöja (G. paniculata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/gypso/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg