Brudslöja

Gypsophila paniculata L.

Svenska synonym: slöjblomma

Brudeslør Morsiusharso Baby's-breath Schleier-Gipskraut

Odlad brudslöja Beskrivning. Brudslöja är en kal flerårig ört som kan bli nästan en meter hög och som är rikt grenig upptill. Bladen är blågröna och lansettlika, upp till en decimeter långa och en till fyra centimeter breda. Brudslöja blommar i juni-juli med talrika små vita blommor som sitter i stora yviga knippen. De har korta blomskaft som bara blir fem millimeter långa, men som ändå är tydligt längre än fodret. Stödbladen är gröna och hinnkantade. Fodret är delat till mitten och har korta, ljust gråaktiga flikar. Kronbladen är vita med rundad spets och blir högst en halv centimeter långa. Fruktkapseln är brett äggrund och har frön med låga vårtor.
Brudslöja karaktäriseras av flerårigt växtsätt, blågröna blad och stor yvig blomställning. Den kan inte förväxlas med andra arter.

Odlad brudslöja

Utbredning. Brudslöja är en odlad växt som ibland kan påträffas förvildad i närheten av bebyggelse och på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Åhus, Skåne och publicerades 1909.

Odlad brudslöja

Användning. Brudslöja odlas ofta som rabattväxt och dess yviga blomställningar har också gjort att den ofta används i blomsterarrangemang. Ofta odlas sorter med fyllda blommor.

Etymologi. Artnamnet paniculata kommer av latinets paniculus (vippa) och betyder 'med vippor', vilket syftar på den yviga blomställningen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Gypsophila

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/gypso/gypspan.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg