Grusnejlika

Gypsophila muralis L.

Svenska synonym: dvärgslöja

Murslør Mur-Gipsurt Ketoraunikki Mauer-Gipskraut

Grusnejlika Beskrivning. Grusnejlika är en ettårig, blågrön, liten och späd ört med mycket smala, motsatta blad och små rosa blommor som sitter i glesa, utbredda samlingar. Stjälken är vanligen grenig ända från basen, den är kal och blir upp till två decimeter hög. Bladen är linjära och blir upp till två centimeter långa. Grusnejlika blommar från juli till september, blomställningen är kvastlik och blomskaften är mycket tunna. Fodret är klockformat och kronbladen är hela och rosa med mörkare ådror. Blommorna saknar basala hylsblad och bikrona. Fruktkapseln är ungefär lika lång som fodret och den öppnar sig med fyra tänder.
Grusnejlika Grusnejlika kan knappast förväxlas med andra arter. Arten såpört (G. fastigiata), är större, flerårig, samt har vita blommor och en upptill körtelhårig stjälk.

Grusnejlika

Utbredning. Grusnejlika förekommer sällsynt i södra Sverige där den växer på öppen, sandig eller grusig mark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet muralis kommer av latinets murus (mur) och betyder 'som växer på eller vid murar'.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Gypsophila

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten wacker men obetydelig Ört, som sparsamt förekommer på några ställen omkring Helsingborg, Westerås, Alsike i Upland m. fl. och wäl ätes af Koen och Fåret, men är såsom alt för litet räntande, af Hushållare icke acktad."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/gypso/gypsmur.html
Senaste uppdatering: 29 november 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg