Sommarslöja

Gypsophila elegans M. Bieb.

Bleikslør Enårig Brudeslør Kesäharso

Sommarslöja Beskrivning. Sommarslöja är en kal ettårig ört. Stjälken är upprätt, rikt grenad upptill, och kan bli upp till en halvmeter hög. Bladen är rent gröna, smalt lansettlika till ovala och har en till tre otydliga nerver. Sommarslöja blommar i juni-juli, blommorna sitter i glesa knippen på långa blomskaft som är mycket längre än fodret. Stödbladen är hinnlika med grön mittnerv. Fodret är delat ungefär till mitten och har hinnkantade foderflikar. Kronbladen är vita med gråviolett ådring, något urnupna i spetsen och ungefär en centimeter långa, dubbelt så långa som fodret. Kapseln är äggrund och har frön med låga vårtor.
Sommarslöja känns igen på att den är ettårig med stora vita blommor som sitter på långa blomskaft.

Utbredning. Sommarslöja är sällsynt och påträffas ibland tillfälligt i Sydsverige, på avfallsplatser och olika typer av kulturpåverkad mark. Arten hör hemma i Kaukasus och Mindre Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Gullbergs gärde, Göteborg och publicerades av H. Fries 1924 (Hylander 1971). Ett exemplar från denna plats insamlat av Harald Fries år 1922 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Användning. Sommarslöja odlas ibland som ettårig rabattväxt.

Etymologi. Artnamnet elegans är latinets ord för elegant eller förfinad.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Gypsophila

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/gypso/gypsele.html
Senaste uppdatering: 19 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg