Dianthus L.

Nejlikor

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala eller fint håriga örter. Stjälkar uppstigande till upprätta, enkla eller greniga. Blad motsatta, smalt lansettlika, med helbräddad kant, vid basen något sammanväxta. Stipler saknas. Blommor tvåkönade, ensamma eller i glesa eller täta tvåsidiga knippen. Foder smalt cylindriskt, rörformat, vid basen omgivet två till fyra hylsblad. Kronblad rosa, röda eller vita, ofta med mörkare fläckar, i spetsen ofta tandade eller djupt fransade, bikrona saknas. Ståndare tio. Stift två. Frukt en enrummig kapsel som öppnar sig med fyra tänder.
Kromosomtal: 2n=30 (backnejlika, borstnejlika, knippnejlika, praktnejlika), 2n=60 (sandnejlika).

Övrigt. Suffixet nejlika förekommer också hos arter ur andra släkten i familjen nejlikväxter (Caryophyllaceae), till exempel grusnejlika (Gypsophila muralis), fjällnejlika (Lychnis alpina), åkernejlika (Vaccaria hispanica), och även arter ur släktena klippnejlikor (Petrorhagia) och såpnejlikor (Saponaria).

Etymologi. Släktnamnet Dianthus kommer av grekiskans dios (Zeus, gudens) och anthos (blomma) och betyder 'Zeus blomma', namnet var ett växtnamn redan hos Theofrastos, 300 f. Kr.

Släktet har omkring 300 arter varav sex förekommer som bofasta i Sverige. Den vanligaste är backnejlika (D. deltoides). De två arterna borstnejlika (D. barbatus) och brödranejlika (D. carthusianorum) är ursprungligen odlade, men förekommer nu förvildade. Flera andra arter odlas i trädgårdar och kan ibland förvildas, bland annat bergnejlika (D. gratianopolitanus), fjädernejlika (D. plumarius) och trädgårdsnejlika (D. caryophylleus), vilken är en av de äldsta kända trädgårdsväxterna med en historia som går tillbaka till 1500-talet.
Den bruna krydda som kallas nejlika eller kryddnejlika är torkade blomknoppar från arten kryddnejlika (Syzygium aromaticum), som emellertid inte är en nejlikväxt (Caryophyllaceae) utan hör till familjen myrtenväxter (Myrtaceae).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
backnejlika (D. deltoides)
borstnejlika (D. barbatus)
brödranejlika (D. carthusianorum)
knippnejlika (D. armeria)
praktnejlika (D. superbus)
sandnejlika (D. arenarius)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg