Praktnejlika

Dianthus superbus L.

Silkenellik Strand-Nellike Pulskaneilikka Large Pink Pracht-Nelke

Praktnejlika Beskrivning. Praktnejlika är en löst tuvad, flerårig ört med stora rosa blommor. Stjälkarna är upprätta och kan bli mer än en halvmeter höga. Bladen är smalt lansettlika och sträva i kanten. Praktnejlika blommar från juli till september med stora rosa blommor som är omkring fem centimeter breda och mycket väldoftande. Praktnejlika Blommorna har cylindriska foder som är längre än de omgivande hylsbladen. Kronbladen är djupt flikade med smala flikar, rosa med en grön fläck och rosa hår vid basen.
Praktnejlika liknar mest sandnejlika (D. arenarius), men den senare är lågväxt, tätt tuvad, samt har vita, mindre blommor.

Praktnejlika Utbredning. Praktnejlika är sällsynt och växer på torra, sandiga eller leriga, kalkrika marker, som ängar och skogsbryn. Arten förekommer i Sverige i en sydlig population som finns i Skåne och södra Halland, samt en nordlig population i Norrbotten och Lule Lappmark. I södra Sverige har arten minskat kraftigt och den har försvunnit från många växtplatser. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Praktnejlika Etymologi. Artnamnet superbus betyder utsökt och syftar på de stora rosa väldoftande blommorna.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Dianthus

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I Torneå lappmark togs en gång denna växt, som i Sverige är sällsynt, men i Finland ytterst vanlig. Då jag där efter så skiftande händelser, så många farligheter styrde kosan hän mot den lugna hamnen, hade jag tillfälle att under hela vägen skåda densamma."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T.M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/diansup.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg