Borstnejlika

Dianthus barbatus L.

Busknellik Studenter-Nellike Harjaneilikka Sweet-William Bart-Nelke

Borstnejlika Beskrivning. Borstnejlika är en flerårig ört med nedliggande vegetativa skott och upprätta blombärande stjälkar som kan bli upp till sex decimeter höga. De blommande stjälkarna är ofta ganska få och omges av talrika icke blommande bladrosetter. Bladen är mörkgröna, ganska breda, lansettlika med flera tydliga nerver och sträva kanter. Borstnejlika blommar från juni till augusti, blommorna sitter många tillsammans i täta huvudlika knippen. Kronbladen är rosaröda eller vita, med röda eller vita prickar, ofta är de mer eller mindre brokiga. Fodret är kalt och kortare än de omgivande långa borstlika hylsbladen.
Borstnejlika Borstnejlika skiljer sig från alla andra arter i släktet nejlikor (Dianthus) genom sina, särskilt på de vegetativa skotten, breda blad. Hybrider mellan borstnejlika och praktnejlika (D. superbus) förekommer.

Borstnejlika Utbredning. Borstnejlika är en ursprungligen odlad art som förvildats på flera håll. Den växer ofta i kanten av gamla parker och planteringar, i häckar och vägkanter. Första fynduppgift som förvildad är från Karlbergsparken i Solna, Uppland och publicerades år 1840 (Hylander 1971).

Användning. Borstnejlika odlas ofta som prydnadsväxt.

Borstnejlika Etymologi. Artnamnet barbatus kommer av latinets barba (skägg) och betyder skäggig, vilket syftar på de utstickande borstlika hylsbladen som omger blommorna. Linné skriver i sin uppsats Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741) att borstnejlika av gotlänningarna kallas Sarons blomster, namnet används dock senare av honom själv och andra om arten knippnejlika (D. armeria).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Dianthus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/dianbar.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg