Knippnejlika

Dianthus armeria L.

Svenska synonym: knippenejlika, saronsnejlika, Sarons blomster

Saronnellik Kost-Nellike Mykeröneilikka Deptford Pink Büschel-Nelke

Knippnejlika Beskrivning. Knippnejlika är en ett- eller tvåårig ört med upprätt stjälk som kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen är ett par centimeter långa och uppåtriktade eller tryckta mot stjälken. Knippnejlika blommar på sensommaren, från juli till september, med små mörkrosa blommor som sitter flera tillsammans i täta knippen. Fodret är hårigt och ungefär lika långt som de omgivande hylsbladen. Kronbladen är grunt tandade i spetsen och har vanligen talrika vita prickar.
Knippnejlika Knippnejlika liknar mest backnejlika (D. deltoides), men den senare har enstaka eller parvis sittande blommor med långt foder som är mycket längre än de omgivande hylsbladen. Hybrider med backnejlika kan påträffas om de båda arterna växer tillsammans.

Knippnejlika Utbredning. Knippnejlika är en sällsynt art som växer i torra skogsbryn, vägkanter och torrbackar, huvudsakligen i kusttrakter. Arten har minskat och var tidigare vanligare än nu. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Knippnejlika Etymologi. Artnamnet armeria är också det vetenskapliga på släktet triftar (Armeria) och anspelar eventuellt på blomknippenas likhet med blomhuvudena hos trift (Armeria maritima). Det svenska namnet knippnejlika ska inte förväxlas med klippnejlika (Petrorhagia saxifraga), en art som hör till släktet klippnejlikor (Petrorhagia). Det äldre namnet Sarons blomster användes först, enligt Linné, av gotlänningar som namn på borstnejlika (D. barbatus), men användes senare både av Linné själv och andra författare om knippnejlika.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Dianthus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid Ballingbo på Gotland i Åckrarne. Emedan Caryophyllus barbatus hortensis latif: C. B. kallas af Gotlänningen Sarons Blomster, kan denna kallas Sarons Blomster med ludne Blomfoder."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/dianarm.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg