Sandnejlika

Dianthus arenarius L.

Vetenskapliga synonym: D. arenarius L. var. suecicus Novák (ssp. arenarius)
Svenska synonym: skånsk sandnejlika (ssp. arenarius), stor sandnejlika (ssp. borussicus)

Sandnellik Sand-Nellike Hietaneilikka (ssp. borussicus)

Sandnejlika Beskrivning. Sandnejlika är en lågväxt, tätt tuvad, flerårig ört med stora vita blommor med fransade kronblad. Stjälkarna är kala och blir bara upp till två decimeter höga. Bladen är grågröna och mycket smala, samt trenerviga. Sandnejlika blommar från juni till september, blommorna är omkring tre centimeter breda, de har cylindriska foder som är mycket längre än de omgivande hylsbladen. Sandnejlika De vita kronbladen är djupt fransade med långa tunna flikar i spetsen, vid basen har de en grön fläck och mörkare hår. Sällan förekommer också rosablommiga exemplar. Sandnejlikans blommor har en behaglig doft som är starkast på kvällen och natten. I Sverige förekommer bara huvudunderarten som ibland kallas skånsk sandnejlika (ssp. arenarius).
Sandnejlika Blommornas mycket särpräglade utseende gör att sandnejlikan inte kan förväxlas med andra arter utom praktnejlika (D. superbus) som också har djupt flikiga, fransiga kronblad. Den senare är dock mer högväxt, löst tuvad och har större, rosa blommor.

Sandnejlika Utbredning. Sandnejlika är sällsynt och förekommer endast i Skåne, Blekinge och södra Halland. Den växer på kalkrika sandhedar och torrbackar. Första fynduppgift är från Sölvesborg, Blekinge och publicerades av Fuiren år 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arenarius kommer av latinets arena (sand) och syftar på växtplatsen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Dianthus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna lilla och wackra Neglicka wäxer i Flygsanden i Wästra delen af Blekinge, i Skåne, Halland och Bohuslän, ömnigast i Skåne, och upfyller luften aftnar och nätter med sin sköna lukt, och afgifwer derjämte et ganska godt fårbete, fast den öfriga Boskapen och Hästen äfwen gärna äta Örten. Det är mycken anledning tro det wara denna som jämte Backtimjan och Fårswingeln gifwa det kosteliga Fårköttet på några trackter i Skåne."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/dianare.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg