Skorem

Corrigiola litoralis L.

Skorem Skorem Varsanpolvi Strapwort Hirschsprung

Beskrivning. Skorem är en liten och kal, ettårig ört med nedliggande stjälkar som kan bli två decimeter långa. Bladen sitter strödda och är blågröna och linjära eller smalt omvänt lansettlika. Stiplerna är små och hinnlika. Skorem blommar i augusti-september, blommorna är små och sitter samlade i huvudlika knippen. Både foder och krona är fribladiga, kronbladen är hela och vita eller något rödlätta. Frukten är en liten nöt.
Skorem känns igen på sin blågröna färg, de strödda bladen, de små hinnlika stiplerna, samt de huvudlikt gyttrade, små och vita blommorna.

Utbredning. Skorem är sällsynt och påträffas tillfälligt på sandig och grusig mark i hamnar, på bangårdar och stränder. Arten härstammar från Medelhavsområdet. Första fynduppgift publicerades 1912 och är från Medelpad. Arten hade dock insamlats på andra platser redan under 1800-talet (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet litoralis kommer av latinets litus (strand) och betyder 'växer på stränder'. Det svenska namnet skorem är en översättning av dess vetenskapliga släktnamn, Corrigiola, som betyder skorem.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Corrigiola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/corri/corrlit.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg