Cerastium L.

Arvar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, ofta små, kala eller håriga, ibland körtelhåriga örter. Stjälk trind, nedliggande till upprätt. Blad motsatta, oskaftade, platta. Stipler saknas. Blommor fyr- eller femtaliga. Foderblad fria. Kronblad vita, grunt tvåkluvna. Ståndare oftast tio, sällan fem till sju. Stift vanligen fem, sällan tre. Frukt en cylindrisk, något böjd tandkapsel med sex, åtta eller oftast tio tänder. Frön talrika, vårtiga.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Suffixet -arv förekommer även hos arter ur andra släkten inom familjen nejlikväxter (Caryophyllaceae), som stjärnblommor (Stellaria), sprödarvar (Myosoton), fågelarvar (Holosteum) och saltarvar (Honckenya).

Etymologi. Släktnamnet Cerastium kommer av grekiskans keras (horn) och syftar på den något böjda kapseln (Odhner 1963).

Släktet har omkring 60 arter. I Sverige finns tretton arter, däribland vårarv (C. semidecandrum) och hönsarv (C. fontanum) som är vanliga arter i södra och mellersta Sverige, medan lapparv (C. cerastoides), fjällarv (C. alpinum) och snöarv (C. arcticum) är typiska fjällväxter. Silverarv (C. tomentosum) är en ofta odlad, vitluden art med stora vita blommor.
Flera andra arter förekommer tillfälligt, till exempel gaffelarv (C. dichotomum) och tät silverarv (C. biebersteinii).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
alvararv (C. pumilum)
fjällarv (C. alpinum)
fältarv (C. arvense)
hönsarv (C. fontanum)
klibbarv (C. glutinosum)
knipparv (C. glomeratum)
lapparv (C. cerastoides)
raggarv (C. brachypetalum)
silverarv (C. tomentosum)
snöarv (C. arcticum)
vårarv (C. semidecandrum)
västkustarv (C. diffusum)
östkustarv (C. subtetrandrum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg