Bestämningsnyckel

Cerastium L. - Arvar

1. Fleråriga örter. Kronblad vanligen dubbelt så långa som foderbladen.
---2
1. Ettåriga örter. Kronblad högst en och en halv gång så långa som foderbladen.
---7

2. Blommor små, kronblad högst en och en halv gång så långa som foderbladen.
---hönsarv (C. fontanum)
2. Blommor stora, kronblad dubbelt så långa som foderbladen.
---3

3. Stift tre. Fruktkapseln öppnar sig med sex tänder.
---lapparv (C. cerastoides)
3. Stift fem. Fruktkapseln öppnar sig med tio tänder
---4

4. Blad brett lansettlika till äggrunda. Fjällväxter.
---5
4. Blad smalt lansettlika. Växter med huvudsakligen sydlig utbredning.
---6

5. Stödblad hinnkantade. Foderblad smala och spetsiga. Kal eller hårig.
---fjällarv (C. alpinum)
5. Stödblad rent gröna, utan hinnkanter. Foderblad ovala. Hårig.
---snöarv (C. arcticum)

6. Tätt vitluden ört.
---silverarv (C. tomentosum)
6. Gleshårig ört.
---fältarv (C. arvense)

7. Foderblad med långa hår ända ut i spetsen.
---8
7. Foderblad kala i spetsen.
---9

8. Stjälk körtelhårig upptill. Fruktskaft kortare än kapseln. Kapsel dubbelt så lång som foderbladen.
---knipparv (C. glomeratum)
8. Stjälk ej körtelhårig. Fruktskaft längre än kapseln. Kapsel bara något längre än foderbladen.
---raggarv (C. brachypetalum)

9. Stödblad med bred hinnkant. Fruktskaft nedböjda.
---vårarv (C. semidecandrum)
9. Stödblad utan eller med smal hinnkant. Fruktskaft mer eller mindre upprätta.
---10

10. Stödblad smalt hinnkantade. Blommor vanligen femtaliga.
----11
10. Stödblad utan hinnkant. Blommor vanligen fyrtaliga.
----12

11. Kronblad kortare än eller lika långa som foderbladen. Ståndare fem till sju.
----klibbarv (C. glutinosum)
11. Kronblad längre än foderbladen. Ståndare oftast tio.
----alvararv (C. pumilum)

12. Foderblad upp till sju millimeter långa, med smala hinnkanter.
----västkustarv (C. diffusum)
12. Foderblad sju till nio millimeter långa, med breda hinnkanter.
----östkustarv (C. subtetrandrum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/nyckel.html
Senaste uppdatering: 2 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg