Silverarv

Cerastium tomentosum L.

Vetenskapliga synonym: C. columnae Ten.

Sølvarve, Filtarve Filtet Hønsetarm Hopeahärkki Snow-in-summer Filziges Hornkraut

Silverarv Beskrivning. Silverarv är en mattbildande flerårig ört med tät silvergrå behåring på blad och stjälkar. Bladen är smalt elliptiska, omkring tre centimeter långa med något nedvikt kant, de sitter tätt på de vegetativa skotten. Silverarv blommar i maj-juni med vita blommor som sitter få tillsammans i tämligen glesa knippen i toppen av upprätta fåbladiga stjälkar som endast har filthår men saknar körtelhår. Blommorna är stora, omkring två centimeter breda med kronblad som är ungefär dubbelt så långa som fodret. Märkena är fem. Frukten är en kapsel som öppnas med tio något utböjda tänder med nedböjda kanter.
Silverarv karaktäriseras av bladens och stjälkens täta silvergrå behåring. Den liknar mest arten tät silverarv (C. biebersteinii DC.) som huvudsakligen skiljs genom tätare växtsätt, längre blad, samt kapslar med upprätta flikar som har slät kant. Den svenska art som mest liknar silverarv är fältarv (C. arvense), men den senare är inte mattbildande, har gleshåriga blad och stjälkar, samt körtelhåriga grenar i blomställningen.

Utbredning. Silverarv är ganska vanlig som naturaliserad i närheten av bebyggelse, i vägkanter, berghällar och liknande. Första fynduppgift som förvildad är från Gotland och publicerades 1917 (Hylander 1971).

Användning. Silverarv odlas allmänt som kantväxt i rabatter och i stenpartier. Det odlade materialet anses även bestå av hybrider med andra sydeuropeiska och sydvästasiatiska arter, till exempel arten tät silverarv (C. biebersteinii) från Krim. Den senare arten finns även uppgiven som naturaliserad i Sverige. Andra arter som kan vara inblandade i hybrider med silverarv är C. candidissimum och C. grandiflorum, men dessa arter tycks inte förekomma förvildade i vårt land.

Etymologi. Artnamnet tomentosum kommer av latinets tomentum (filt) och betyder filtluden.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceratom.html
Senaste uppdatering: 15 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg