Östkustarv

Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb.

Vetenskapliga synonym: C. diffusum Pers. ssp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead
Svenska synonym: ostkustarv

Øresunds-Hønsetarm Harvahedehärkki

Östkustarv Beskrivning. Östkustarv är en liten ettårig, körtelhårig och ljusgrön ört som kan bli upp till en decimeter hög. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande och bladen är brett ovala. Östkustarv blommar i maj-juni med små vita blommor som sitter på upprätta skaft, de nedre blommorna är ofta fyrtaliga. Stödbladen är rent gröna och saknar vit hinnkant. Kronbladen är kortare än de brett hinnkantade och över sju millimeter långa foderbladen. Blommorna har oftast fyra ståndare.
Bland de små ettåriga arterna kännetecknas östkustarv och västkustarv (C. diffusum) av sina ofta fyrtaliga blommor och stödblad som saknar hinnkanter. Västkustarv är dock mörkare grön med kortare, fyra till sju millimeter långa, smalt hinnkantade foderblad. Den vanliga arten vårarv (C. semidecandrum) har femtaliga blommor som sitter på nedböjda skaft samt stödblad som är tydligt hinnkantade.

Utbredning. Östkustarv är ganska vanlig på Öland och Gotland men förekommer också sällsynt i andra sydliga landskap längs Ostkusten. Den växer på sandiga marker och havsstränder. Första fynduppgift är, enligt Nordstedt (1920), från Malmö där den hittades av C. A Westerlund som dock först bestämde den till Cerastium glutinosum var. bracteatum. Fyndet publicerades i artikeln Spridda anteckningar till Skandinaviens Flora (Botaniska Notiser 1863). Material insamlat av Westerlund vid Ribersborg, Malmö finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet subtetrandrum kommer av latinets sub (under) och tetrandrus (med fyra ståndare).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Stjelken från midten upprepadt och regelbundet klynnedeld, fingerhög, klibbigt glandelhårig; nedre bladen spadlika, de öfre aflånga; skärmbladen helt och hållet gröna, bredt äggrunda, de nedre mycket bredare än örtbladen; foderbladen lancettlika, spetsiga, upptill hinnaktiga; fruktskaften upprätta, raka, i rät linea med den raka kapselen. Sk. Malmö, på de tidtals öfversvämmande fälten mellan slottet och Ribersborg, nära hafsstranden, mycket ymnig (1861-1863)!"

Ur Spridda anteckningar till Skandinaviens Flora av C. A. Westerlund (Botaniska Notiser 1863)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/cerasub.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg