Vårarv

Cerastium semidecandrum L.

Vetenskapliga synonym: C. dolosum (Murb.) Möschl, C. macilentum Aspegren, C. semidecandrum L. ssp. macilentum (Aspegren) Möschl

Vårarve Femhannet Hønsetarm Mäkihärkki Little Mouse-ear Sand-Hornkraut

Vårarv Beskrivning. Vårarv är en liten lågväxt, ettårig art som kan bli drygt en decimeter hög. Hela växten har oftast en ljusgrön färg. Bladen är ovala och liksom stjälken är de klädda med både vanliga hår och korta körtelhår. Vårarv blommar tidigt på året, ofta redan i april. Blommorna sitter på ganska långa skaft som då växten gått i frukt är tydligt längre än fodret och dessutom nedåtriktade. Blommornas stödblad är brett hinnkantade. Foderbladen är kala i spetsen. Kronbladen är vita och ganska små, högst 1,5 gånger längre än fodret. Ståndarna är oftast fem.
Vårarv Vårarv är lik flera andra av de ettåriga arterna i släktet, men dessa saknar stödbladens breda hinnkant och har mer eller mindre upprätta blomskaft. Arterna klibbarv (C. glutinosum) och alvararv (C. pumilum) har smalt hinnkantade stödblad och skiljs också genom att de endast har körtelhår på bladen och stjälkarna, och inte både körtelhår och vanliga hår, som hos vårarv. De två arterna västkustarv (C. diffusum) och östkustarv (C. subtetrandrum) skiljs genom att ha fyrtaliga blommor samt genom att helt sakna hinnkanter på blommornas stödblad. Vårarv kan också korsa sig med flera av dessa arter.

Vårarv

Utbredning. Vårarv är allmän i södra och mellersta Sverige på torrbackar, berghällar, sandmarker och andra platser som är fuktiga på våren, men som senare torkar ut. Den förekommer både på kalkrik och kalkfattig mark. Vårarv växer ofta med andra små ettåriga örter som nagelört (Erophila verna), vårförgätmigej Vårarv (Myosotis stricta), backtrav (Arabidopsis thaliana) och även fleråriga arter som mandelblomma (Saxifraga granulata) och fetblad (Sedum). Under sommaren när arten satt frö och står torr kvar på växtplatsen, kan den lätt identifieras på de motsatta bladen, nedböjda blomskaften med smala tandkapslar, och de brett hinnkantade stödbladen. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet semidecandrum betyder 'med fem ståndare' och kommer av grekiskans semi (halv), deca (tio) och andros (man, ståndare).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/cerasem.html
Senaste uppdatering: 21 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg