Alvararv

Cerastium pumilum Curtis

Svenska synonym: kalkarv

Alvararve Liden Hønsetarm Dwarf Mouse-Ear Niedriges Hornkraut

Alvararv Beskrivning. Alvararv är en lågväxt, ettårig ört som bara blir upp till en decimeter hög. Hela växten är mörkgrön och ofta mer eller mindre rödanlupen. Bladen är brett ovala och liksom stjälkarna klädda med korta körtelhår vilket gör att de känns klibbiga, vanliga hår utan körtlar saknas helt. Alvararv blommar på våren och försommaren, i maj-juni, blommorna är ganska stora och har fem vita kronblad som är längre än fodret. Blomskaften är oftast upprätta efter blomningen och blommornas stödblad är smalt och otydligt hinnkantade. Antalet ståndare varierar men är oftast tio.
Alvararv Alvararv liknar mest klibbarv (C. glutinosum), men den senare har kortare kronblad, mer utåtriktade blomskaft, samt vanligen färre ståndare. Den är också ljusare grön i färgen, men kan i många fall vara svår att skilja från alvararv. Den allmänna arten vårarv (C. semidecandrum) skiljs genom att ha både vanliga hår och korta körtelhår, samt brett hinnkantade stödblad och skarpt nedböjda blomskaft.

Alvararv

Utbredning. Alvararv växer på torr kalkrik mark. Den är allmän på Öland och Gotlands alvar, i övrigt är den uppgiven från Blekinge, Södermanland och Uppland, men är där sällsynt och kanske oklart avgränsad mot klibbarv (C. glutinosum). Första fynduppgift är från Karlskrona och publicerades år 1858 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pumilum kommer av latinets pumilus (liten). Artens äldre namn kalkarv skall inte förväxlas med kalknarv (Arenaria gothica), som är en art i släktet narvar (Arenaria).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/cerapum.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg