Klibbarv

Cerastium glutinosum Fr.

Vetenskapliga synonym: C. pumilum Curtis ssp. pallens auct., C. pumilum Curtis ssp. glutinosum (Fr.) Jalas
Svenska synonym: sandarv

Klisterarve Klæbrig Hønsetarm Tahmahärkki

Klibbarv Beskrivning. Klibbarv är en lågväxt, ljusgrön, ettårig art som kan bli drygt en decimeter hög. Både stjälkarna och de brett ovala bladen är klädda med korta körtelhår så att den vanligen känns tydligt klibbig. Vanliga hår utan körtlar saknas. Klibbarv blommar i maj-juni med vita blommor. Blomskaften är upprätta eller utstående och blommornas stödblad är smalt hinnkantade. Blommorna har fem till sju ståndare och kronbladen är något kortare eller liklånga med foderbladen.
Klibbarv Klibbarv kan lätt förväxlas med alvararv (C. pumilum) och betraktas ibland som en underart av denna, alvararv är mörkgrön, har vanligen tio ståndare, samt kronblad som är något längre än foderbladen. Den vanliga arten vårarv (C. semidecandrum) skiljs genom sina skarpt nedböjda fruktskaft och tydligt och brett hinnkantade stödblad. Tillfälligt har man påträffat hybrider mellan klibbarv och östkustarv (C. subtetrandrum).

Klibbarv Utbredning. Klibbarv är allmän på Ölands och Gotlands alvar, men förekommer också sällsynt på kalkrika torra marker i stora delar av södra Sverige. Första fynduppgift är från Sydsverige och publicerades år 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glutinosum kommer av latinets gluten (klister, lim) och betyder klibbig, vilket syftar på artens körtelbehåring. Det äldre svenska namnet sandarv skall inte förväxlas med sandnarv (Arenaria serpyllifolia).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceraglu.html
Senaste uppdatering: 4 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg