Knipparv

Cerastium glomeratum Thuill.

Vetenskapliga synonym: C. viscosum auct.

Vegarve Opret Hønsetarm Sykeröhärkki Hnoðafræhyrna Sticky Mouse-ear Knäuel-Hornkraut

Knipparv Beskrivning. Knipparv är en oftast lågväxt, ljusgrön, ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är mjukhårig, upptill körtelhårig och har motsatta blad som är breda och rundat elliptiska. Knipparv blommar från maj till september, blommorna är femtaliga och sitter oftast i täta gyttringar. Ibland kan dock blomställningen vara glesare och erinra om den hos andra arvar (Cerastium), men blomskaften är dock alltid kortare än fodret. Blommornas stödblad är helt örtartade, utan hinnkant. Foderbladen är körtelhåriga, utom i spetsen där de har långa framåtriktade vanliga hår. Kronbladen är vita och Knipparv ungefär lika långa som foderbladen. I frukt är blomskaften inte tvärt nedböjda.
Knipparv känns igen på de kortskaftade blommorna som sitter i täta gyttringar, samt den oftast ljusgröna färgen och de breda bladen. Den vanliga arten vårarv (C. semidecandrum) har hinnkantade stödblad, längre blomskaft som är nedböjda i frukt, samt glesare blomställning.

Knipparv

Utbredning. Knipparv är ganska ovanlig men förekommer från Skåne till Västergötland, den uppträder också sällsynt, ofta tillfälligt, längre norrut. Den växer på öppen, skuggig och något fuktig näringsrik jord och växer på stigar, gårdsplaner, alléer och i rabatter. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus Botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Knipparv

Etymologi. Artnamnet glomeratum kommer av latinets glomus (nystan) och glomeratus (gyttrad), namnet syftar på den täta blomställningen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceraglo.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg